මිරිදිය ඉස්සෙක්ද, පොකිරිස්සෙක්ද මේ?

Slide4

මේ හඳුනානොගත් අපූරු අමුත්තා මගේ කැමරාවට හසු වන්නේ මොරගල තානායමට යාබද ස්වාභාවික දිය තටාකයට නුදුරින් ගලායන තවමත් මිනිස් අපද්‍රව්‍ය වලින් ඉඳුල් නොවී ඇතැයි සිතිය හැකි කුඩා දිය පහරකදීය. බනිස් කැබලි කෑමට පොරකන කුඩා දියමසුන් අතරින් ඔහු මතුවන්නේය. එහත් ඔහුගේ ඉලක්කය බනිස් කැබලි නොව මසුන් විය හැකිය.

පහත ඇත්තේ විකිපීඩියාව මිරිදිය පොකිරිස්සන් ගැන කියන දේය. ඉංගිරිසියෙන් මිරිදිය පොකිරිස්සන් හඳුන්වන්නේ Crayfish ලෙසිනි. එහෙත් අපේ අමුත්තා එහි පැණෙන සියළු ඡායාරූපයන්ට වඩා වෙනස් වෙයි. මේ සත්‍ය වශයෙන්ම පොකිරිස්සෙක්ද යන සංශය තවමත් මසිත ඇත්තේ එනිසාය. දිවි විදු තතුදත්තෝ වැරදිනම් නිවැරදි කරත්වා!

Crayfish, crawfish, or crawdads — members of the superfamilies Astacoidea and Parastacoidea — are freshwater crustaceans resembling small lobsters, to which they are related. They breathe through feather-like gills and are found in bodies of water that do not freeze to the bottom; they are also mostly found in brooks and streams where there is fresh water running, and which have shelter against predators. Most crayfish cannot tolerate polluted water, although some species such as the invasive Procambarus clarkii are more hardy. Crayfish feed on living and dead animals and plants.

In Australia, New Zealand and South Africa, the term crayfish or cray generally refers to a saltwater spiny lobster, of the type Jasus that is indigenous to much of southern Oceania, while the freshwater species are usually considered a yabby, or a koura, from the Indigenous Australian, and Māori, names for the animal respectively.

වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න: http://en.wikipedia.org/wiki/Crayfish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s